Prsten

  • 141-0710
  • Prsteny
  • 6 120 Kč
  • Zlato
  • 585 / 1000
  • 3,06 g
  • Swarovski Zirkon