Prsten

  • 140-0709
  • Rings
  • 5,960 CZK
  • Gold
  • 585 / 1000
  • 2,98 g
  • Swarovski Zircon