Prsten

  • 141-0710
  • Rings
  • 6,120 CZK
  • Gold
  • 585 / 1000
  • 3,06 g
  • Swarovski Zircon