Prsten

  • 157-1475
  • Rings
  • 4,260 CZK
  • Gold
  • 585 / 1000
  • 2,13 g
  • Swarovski Zircon