Prsten

  • 158-1480
  • Rings
  • 4,680 CZK
  • Gold
  • 585 / 1000
  • 2,34 g
  • Swarovski Zircon